GAMLE AKSJEBREV

POPULÆRE SAMLER OBJKET

Aksjebrev  i fysisk  form utstedes ikke mer. I 1987  ble VPS ( Verdipapirsentralen)  opprettet og alle  børsnoterte aksjeselskaper ugyldiggjorde de fysiske aksjebrevene. Aksjebrev fra  denne  perioden ca  1960-1987  finnes det mange eksemplarer av og har liten samlerverdi. Slike  aksjebrev koster  vanligvis  mellom 20-100 kroner.

Aksjebrev  fra perioden  før  1930  har  større  samlerverdi da dette  som regel er aksjebrev  som stammer fra selskaper  som gikk konkurs. Aksjebrevene ble derfor ugyldige og  de fleste investorer  kastet  sine aksjebrev.  Men ikke alle,  og det er disse aksjebrevene  som danner hovedgrunnlaget  for å det å samle på gamle  og ugyldige aksjebrev. ( Kalles  Scripofili , som er sammensatt av de to greseke ordene  SCRIP. som betyr  skrift, og FILI, som betyr det å  elske,  eller være glad  i ). Med andre  ord  SCRIPOFILI  er hobbyen  for oss  som elsker å samle på disse  gamle  verdipapirene og hisorien  som ligger bak.

Aksjeselskaper  ble stiftet i Norge  så tidlig som på  begynnelsen av 1800- tallet. Aksjebrev  før  1850  er  meget sjelden å finne i Norge. Etter  1850   begynner  den industrielle revelusjon å få betydning i Norge i form av at det dannes mange  nye   selskaper.

Ikke alle selskapenen  var like fundert eller klarte  seg like bra i krisetider  og gikk derfor konkurs.

Det  har   vært  en rekke  store krakk i Norge etter  1850.  De  mest kjente  er   Arendalskrakket  i  1887 (  med konkursen i Arendals Privatbank), Kristiania -krakket  i  1900, ( Nationalbryggeriet a/s ) og sist men ikke minst  det store krakket  etter  jobbetiden under 1. verdenskrig hvor tusenvis  av selskaper gikk overende. Over  100  privatbanker  gikk konkurs  eller  ble lagt ned i etterkant av denne perioden. ( Den  største og mest betydningsfulle  var  den Norske Handelsbank/ Throndhjems Handelsbank)

I  denne nettbutikken  finner  du et rikholdig utvalg av disse  selskapene.  Prisenen varierer med  antall kjente brev, sjeldenhet , dekorativitet og kvalitet.  Mange  av selskapene som er listet  har  jeg kun ett  eksemplar av.  Dette  skal være  avmerket  for  hvert og ett selskap.

De  fleste aksjebrev samlerer konsenterer seg vanligvis  om en  eller  flere bransjer, for eksempel; bank, shipping  eller  gruver, men andre   samler kun på aksjebrev  fra hjemsted  eller  fylke. Uansett er det noe for  enhver  smak.

Velkommen  til en rudtur  i denne  aksjebrevbutikken.  Det  gis  kvantumsrabatt , og ved større bestillinger  spesialrabatt. LYKKE  TIL

Har  du spørsmål eller  kommentarer bruk gjerne  spårsmåls  boksen på denne  siden.

Ønsker  du fysik å titte  på aksjebrevene kan det organiseres ved å kontakte meg på owallejensen@gmail.com

Med vennlig hilsen

Oddvar  Walle  Jensen

 

Nyeste kommentarer

27.01 | 12:00

Min far fikk i sin tid et originalt aksjebrev (nr.34) pålydende kr. 5000 utstedt til Statsminister Gunnar Knudsen i Aktieselskapet Borgestad. Verdi?

...
17.12 | 14:47

Aksjebrev i Bøndenes Bank fra 1970-1980 tallet har ikke den store samlerverdien.
Vurderer slike til ca kr. 50 -75 avhengig av årstallet de er utgitt.

...
17.12 | 12:12

Hei. Jeg har funnet noen gamle aksjebrev fra Bøndernes Bank. Har ikke funnet noe om dem her?

...
17.11 | 18:41

Jeg har rotet i gamle papirer og finner 18 aksjer a kr 100 i A/S Storebrand - Norden- Gruppen utstedt i 1982. Aksjebrev nr. Share Certiicate No. 43262.
De

...